Juridische informatie

U ERKENT EN BEGRIJPT DAT HET IN DE MEESTE LANDEN ILLEGAAL IS OM MONITORING- / SURVEILLANCE-SOFTWARE TE INSTALLEREN OP EEN MOBIELE TELEFOON DIE U NIET BEZIT OF DE JUISTE TOESTEMMING HEEFT OM TE INSTALLEREN. HET KAN OOK EEN STRIJD ZIJN IN UW GEBIED OM DE ACTIVITEITEN VAN ANDERE INDIVIDUEN TE MONITOREN ZONDER HUN VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING.

U GAAT HIERBIJ ERMEE AKKOORD ALLE WETTEN IN UW EIGEN RESPECTIEF LAND TE CONTROLEREN, EN OOK HET LAND WAAR DE MONITORING / SURVEILLANCE ZAL PLAATSVINDEN, INDIEN VERSCHILLEND VAN UW EIGEN LAND, ALVORENS ENIG TYPE SOFTWARE OF HARDWARE TE INSTALLEREN DAT VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN KAN WORDEN GEBRUIKT.

WIJ GUNSTIG HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE SOFTWARE VOOR ILLEGALE DOELEINDEN ABSOLUUT NIET GOED! ALS U ERVOOR KIEST SPY-TELEFOONSOFTWARE TE INSTALLEREN OP EEN MOBIELE TELEFOON WAARVOOR U GEEN TOESTEMMING HEBT, ZULLEN WIJ VOOR ZOVER MOGELIJK SAMENWERKEN MET WET-AMBTENAREN. (JE BENT GEWAARSCHUWD!)

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM AL DERGELIJKE WETTEN TE VOLGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN SOMMIGE SOORTEN SOFTWARE. DOOR TOEGANG TE BLIJVEN TOT DEZE SITE GAAT U ERMEE AKKOORD MET DEZE WETTEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET UW ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID IS OM DERGELIJKE WETTEN TE VOLDOEN.

U GAAT OOK ERMEE AKKOORD DAT U DE EIGENAREN EN EXPLOITANTEN VAN DEZE WEBSITE, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, CONTENT PROVIDERS, SERVICE PROVIDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN AANNEMERS VRIJWAREN EN VRIJWAREN VAN ENIGE TYPE VAN SCHADE, PROCESSEN OF JURIDISCHE PROBLEMEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DERGELIJKE SOFTWARE.

VERDER GAAT U ERMEE AKKOORD EN ERKENT U DAT WETTEN EN PROCEDURES REGELMATIG VERANDEREN EN AAN VERSCHILLENDE INTERPRETATIES ONDERHEVIG ZIJN. DE SITUATIES DIE OP DEZE SITE WORDEN BESCHREVEN, ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP UW SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN. DUS ER MOET GEEN ACTIE WORDEN GENOMEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDT AANBEVOLEN ZONDER EERST ADVIES EN RAAD TE VERKRIJGEN VAN EEN OPGELEIDE JURIDISCH PROFESSIONAL.

U MOET ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE WEBSITE. ALS U JONGER DAN ACHTTIEN JAAR BENT, IS HET U OM WELKE REDEN DAN OOK GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TOEGESTAAN.

nl_NLNederlands